parafusos de expansión

  • Wedge Anchors

    Áncoras de cuña

    Unha áncora de cuña é unha áncora de expansión de tipo mecánico que consta de catro partes: o corpo da áncora roscada, o clip de expansión, unha porca e unha arandela. Estas ancoraxes proporcionan os valores de suxeición máis altos e consistentes de calquera ancoraxe de expansión de tipo mecánico
  • Drop-In Anchors

    Áncoras de caída

    As áncoras caídas son ancoraxes femias de formigón deseñadas para ancorar no formigón; a miúdo úsanse para aplicacións aéreas porque o tapón interno da áncora expándese en catro direccións para manter a ancoraxe firmemente dentro do burato antes de inserir unha varilla ou parafuso roscado. Consta de dúas partes: o tapón de expansión e o corpo da ancoraxe.